Walny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów MZT – 21.03.2019 r.

Informujemy, że w dniu 21.03.2019 roku (czwartek) o godzinie 18.00 odbędzie się Walny Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Małopolskiego Związku Tenisowego. Zapraszamy do sali konferencyjnej w hali gimnastycznej AWF Kraków. Wjazd na obiekt od ulicy Nowohuckiej tak jak do hali tenisowej AWF. Hala gimnastyczna znajduje się ok. 200 m za halą tenisową.

Termin podany powyżej jest pierwszym terminem zwołania Walnego Zebrania. Terminem drugim jest 21.03.2019 o godzinie 18.30.

Lista aktualnych członków MZT wraz z przysługującymi im mandatami.

Prosimy o przesłanie do dnia 28.02.2019 r. imiennej listy delegatów reprezentujących Państwa klub na walnym zjeździe. 

Lista delegatów musi zawierać nazwisko i imię oraz serię i nr dowodu osobistego delegata.

Prosimy o przesłanie pisma w formie skanu oryginału na adres mailowy biuro@tenismalopolska.pl a oryginał prosimy przywieźć ze sobą na zjazd.

Załączamy również projekt nowego Statutu MZT, który chcemy na zjeździe przedyskutować i wprowadzić w życie.