Zarząd Związku

Aktualny Statut MZT

 

W dniu 16.03.2017 odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Małopolskiego Związku Tenisowego.

Wybrane zostały nowe władze Związku w składzie:

 

ZARZĄD:

Dariusz Saletra – PREZES

Michał Sadzik – vice prezes ds. organizacyjnych

Bartosz Parzyński – vice prezes ds. szkoleniowych (rezygnacja).

Krzysztof Malczyk

Michał Kostecki

Grzegorz Jeż

Dariusz Rożek – skarbnik

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Rafał Mrozowicz

Karolina Wrzesień

Piotr Gruszczyński